Osobní archivy v NUŠL

V digitálním repozitáři NUŠL mohou svou šedou literaturu ukládat nejenom instituce, ale i jednotliví autoři. Podrobné informace najdete zde a můžete se podívat na již existující osobní archivy v NUŠL.

Nový repozitář Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova má nový repozitář pro vysokoškolské kvalifikační práce v systému Dspace. Ale prohlížet si je můžete i v NUŠL, kam jsou záznamy na základě spolupráce s univerzitou sklízeny.
NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK